Rinaldo Chiti

Video: Torino - Milan 2-2

Video: Torino - Milan 2-2 Continua...

Video: Lazio - Genoa 1-1

Video: Lazio - Genoa 1-1 Continua...

Video: Napoli - Cagliari 2-2

Video: Napoli - Cagliari 2-2 Continua...

Video: Inter - Juve 1-0

Video: Inter - Juve 1-0 Continua...

Video: Fiorentina - Udinese 4-2

Video: Fiorentina - Udinese 4-2 Continua...

Video: Milan - Chievo 1-0

Video: Milan - Chievo 1-0 Continua...

Video: Atalanta - Napoli 3-1

Video: Atalanta - Napoli 3-1 Continua...

Video: Palermo - Inter 0-2

Video: Palermo - Inter 0-2 Continua...

Video: Juventus - Genoa 4-1

Video: Juventus - Genoa 4-1 Continua...

Video: Napoli - Sampdoria 2-0

Video: Napoli - Sampdoria 2-0 Continua...