Mondiali 2010 Foto Australia – Serbia 2-1 Cahill Holman Pantelic