JUVENTUS-TORINO 1-0 – Radiocronaca di Giulio Delfino & Francesco Marino (23/2/2014) da Radiouno RAI