Retford 0-4 FC United, keeper Sam Ashton scores from 107 yards.