WOLFSBURG-INTER 3-1 – Radiocronaca di Emanuele Dotto (12/3/2015) da Radiouno RAI