INTER-SAMPDORIA 1-1 – Radiocronaca di Emanuele Dotto (1/12/2013) da Radiouno RAI