JUVENTUS-GENOA 2-0 – Radiocronaca di Emanuele Dotto (27/10/2013) da Radiouno RAI